De bardienst

Om een gezonde club te blijven, zijn de inkomsten uit de bar essentieel. Daarom is gezamenlijk besloten om gezamenlijk zorg te dragen voor het openhouden van de bar. Uit de resultante van de inkomsten en uitgaven worden immers de activiteiten, onderhoud en vervangingen gefinancierd.
Mocht je onverhoopt TOCH niet kunnen, wil je dan zelf voor vervanging  zorgen?

Bardienst 2019 op naam-1

Bardienst 2019 op datum

De kantine is geopend tijden toernooien, competities en lesavonden mits er vrijwilligers bereid zijn te helpen. De instructie voor de bardienst ligt achter de bar. Na de bardienst a.j.b. de afwas wegwerken, het geld in de brievenbus doen, de kantine vegen en zorgvuldig afsluiten. De deur naar de kleedkamers hoeft niet op slot. Die naar de tussendeur wel. Het bestuur en de leden danken je hartelijk voor je inzet.

Geplande barbezetting
 
Belangrijke afspraken:

1. Drank aanvullen, lege flesjes in de juiste bakken en volle bakken naar achter brengen. Ook als er maar een paar dingen worden gedronken.
2. De vloer in de keuken, kantine en hal vegen.
3. Afwas en glazen spoelen, afdrogen en op de juiste plaats terugzetten.

Besluit je om je bardienst over te laten nemen, dan afspreken met degene die afsluit dat hij/zij deze taken op zich neemt.

Zorg dat de bardienst vrijwillig(st)er het ook gezellig heeft, kom vaak en met velen tennissen! En nog een tip: wanneer je de kantine graag wat vaker open wilt hebben geef je dan op bij één van de bestuursleden om een keer vaker een bardienst te doen.