Wijziging gegevens

Indien er wijzigingen zijn in je contact- adres- of persoonlijke gegevens wil je dit dan doorgeven aan Marion Huijssen. Om fouten te voorkomen willen we je graag vragen dit per e-mail te doen via ledenadministratie@tveikenhof.nl

Tennispas

Bij aanvang van het seizoen wordt een dag of avond bepaald waarop je je pasje kunt ophalen. Kun je dan niet, dan kun je je tennispas later ophalen bij Marion Huijssen, Nieuwstraat 65 te Koewacht. Je kunt je pas vanzelfsprekend pas meekrijgen wanneer de contributie betaald is. Voor gebruik van de tennispas, zie het baanreglement.

Na uitreiking graag het vriendelijke verzoek je gegevens op de tennispas te controleren.
Indien je voor het nieuwe seizoen een nieuwe foto op je pas wenst, dien je uiterlijk 15 januari een pasfoto (of een eigen foto die voldoet aan de regels voor pasfoto’s) bij de ledenadministratie af te leveren. Wil je de foto(‘s) a.j.b. voorzien van je naam om vergissingen te voorkomen? Een elektronische versie per e-mail kan natuurlijk ook en gaat onze voorkeur naar uit.

Nieuwe pas

Mocht je je pas kwijtraken, kun je een nieuwe pas ontvangen tegen betaling van € 15,-. Dit bedrag dient volledig aan de KNLTB te worden overgemaakt.

Bankgegevens

IBAN:    NL26 RABO 0330 4651 04
BIC:    RABONL2U

Opzeggen

Het lidmaatschap loopt per jaar. Omdat we een vereniging zijn, dient het opzeggen te gebeuren vóór 1 december in het huidige jaar. December telt dan als opzegtermijn en met ingang van 1 januari van het komende jaar ben je dan geen lid meer.
Mocht je dat niet vóór 1 december lukken, dan dien je over dat gehele jaar de KNLTB contributie te betalen. Wanneer er afwijkende situaties zich voordoen, zal het bestuur zich – over een schriftelijk ingediend verzoek- buigen en neemt daarover een beslissing.